تبلیغات

خبرنامه

فید RSS

هیچ فید RSS اضافه نشده است

آموزش کامل آسفالت راه سازی

 آموزش کامل آسفالت راه سازی

بیش از 31 ساعت فیلم آموزش کامل شرایط و مقررات تهیه و تولیدآسفالت و کلیات راه سازی توسط سازمان جهانی راه سازی IRF

 

جزییات بیشتر

قیمت کاهش یافت!
500,000 ریال با مالیات

750,000 ریال با مالیات

(کاهش قیمت به اندازه 33.3333 %)

وضعیت: 100

98 قلم موجود در انبار

اضافه به علاقمندی ها

بیش از 31 ساعت فیلم آموزش کامل شرایط و مقررات تهیه و تولیدآسفالت و کلیات راه سازی توسط سازمان جهانی راه سازی IRF 

 

     این مجموعه شامل بیش از 31 ساعت فیلم کامل راه سازی می باشد که در 16حلقه سی دی و دی وی دی قرار دارد ،که توسط سازمان جهانی راه سازی IFR تهیه شده است و در کشور ما نیز توسط وزارت راه و ترابری ، معاونت آموزش تحقیقات و فناوری و پژوهشکده حمل و نقل مورد تأیید قرار گرفته و اجزای انتشار یافته است.

 

این مجموعه شامل:

 

-  فصل اول (بازرسی ساخت وساز) :

     * نمونه گیری و آزمایشهای کارگاهی در مورد تهیه و اجرای مخلوط آسفالتی(40 دقیقه)

     * بازرسی اندود و آب بندی با مصالح سنگی یک اندازه تک کت و پریم کت آب بندی (18 دقیقه)

     * بازرسی بازیافت رویه (8دقیقه)

     * بازرسی رویه بتنی (20دقیقه)

     * بازرسی سازه های مهم (56 دقیقه)

     * بازرسی سازه های بتنی  فرعی (25 دقیقه)

     * نمونه گیری و آزمایشهای کارگاهی در اجرای سازه های بتنی (15 دقیقه)

 

-  فصل دوم (بکارگیری و نگهداری تجهیزات) :

     * استفاده از گریدرهای مفصلی (21 دقیقه)

     * نگهداری روزانه لودرها توسط کاربر (19 دقیقه)

     * استفاده از لودر 1 (19 دقیقه)

     * استفاده از لودر 2 (19 دقیقه)

     * نگهداری روزانه بولدوزر (19 دقیقه)

     * استفاده از بولدوزر 1 (19 دقیقه)

     * استفاده از بولدوزر 2 (15 دقیقه)

     * نگهداری روزانه غلتکها توسط کاربر (20 دقیقه)

     * استفاده از غلتکها 1 (16 دقیقه)

     * استفاده از غلتکها 2 (19 دقیقه)

     * نگهداری روزانه ماشین پخش آسفالت توسط کاربر (15 دقیقه)

     * استفاده از ماشین پخش آسفالت (30 دقیقه)

     * نگهداری روزانه کامیونهای باری توسط کاربر (18 دقیقه)

     * استفاده از کامیون باری (24 دقیقه)

     * نگهداری روزانه وسایل نقلیه سبک توسط راننده (16 دقیقه)

 

-  فصل سوم (کنترل ترافیک کارگاهی) :

     * مروری بر سیستمهای بین المللی علائم کنترل ترافیکی (26 دقیقه)

     * خط کشیها و جزیره های ترافیکی (19 دقیقه)

     * کنترل ترافیک کارگاهی در محل مدارس ، تقاطع راه آهن و مسیرهای دوچرخه سواری (24 دقیقه)

     * علائم کنترل ترافیکی در موارد خاص (17 دقیقه)

     * چراغ راهنمای کنترل ترافیک کارگاهی در تقاطعات (17 دقیقه)

     * جا نمایی و تعیین محل نصب علائم (22 دقیقه)

     * بازرسی و نگهداری علائم ترافیکی (21 دقیقه)

 

-  فصل چهارم (ایمنی در محوطه کارگاه) :

     * مفاهیم ایمنی در محیط کار(25 دقیقه)

     * توسعه برنامه های کنترل ترافیک کارگاهی در محدوده کارگاه (21 دقیقه)

     * نصب ، بازرسی و نگهداری وسایل کنترل ترافیک کارگاهی (24 دقیقه)

 

-  فصل پنجم (ایمنی در هنگام کار در راههای دارای جریان ترافیک ) :

     * اصول کلی (25 دقیقه)

     * کارگاه های شهری و محدود (32 دقیقه)

 

-  فصل ششم (ایمنی برای افراد تازه وارد در اولین روز کاری) :

     * ایمنی برای افراد تازه وارد در اولین روز کاری (12 دقیقه)

 

-  فصل هفنم (مهندسی راه ، پخش آسفالت) :

     * کارگاه (36 دقیقه)

     * اصول ویژه کارگاه (47 دقیقه)

     * بازرسی (17 دقیقه)

 

-  فصل هشتم (مهندسی راه ، پوششهای سطحی) :

     * قواعد کلی-مؤلفه ها (20 دقیقه)

     * آب افشان ها  پخش کننده سنگ ها (30 دقیقه)

     * تجهیزات کارگاه و نقش مدیر کارگاه (25 دقیقه)

 

-  فصل نهم (مهندسی راه ، راه و نکات اصلی) :

     * کارگاه (24 دقیقه)

     * سیستم های زهکشی و دفع فاضلاب (29 دقیقه)

     * جاده (41 دقیقه)

     * وظایف مدیر کارگاه (26 دقیقه)

 

-  فصل دهم ( مهندسی راه ، تراکم) :

     * مصالح و اصول کلی (25 دقیقه)

     * مصالح و نگهداری (28 دقیقه)

     * نکاتی عملی و کارگاهی (27 دقیقه)

 

-  فصل یازدهم (روش های سرد راهسازی برپایه امولسیون قیری) :

     * سرکارگر عملیات دوغاب ریزی (25 دقیقه)

     * مخلوط امولسیون (39 دقیقه)

     * مدیریت قیرهای امولسیون (27 دقیقه)

 

-  فصل دوازدهم (سیستم مدیریت ساخت) :

     * مروری کلی بر سیستم مدیریت رو سازی (21 دقیقه)

     * برنامه ریزی سیستم مدیریت ساخت (20 دقیقه)

     * تعیین خط مشی های جذب نیروی انسانی مورد نیاز و اصول طراحی قرارداد (18 دقیقه)

     * فرآیند زمانبندی و بودجه بندی و تأمین نیروی انسانی(20 دقیقه)

     * فرآیند نظارت و به روز رسانی  سیستم مدیریت ساخت (23 دقیقه)

 

-  فصل سیزدهم (سیستمهای مدیریت وپشتیبانی ماشین آلات) :

     * معرفی سیستمهای مدیریت ماشیت آلات و مرور کلی (18 دقیقه)

     * تهیه فهرست ماشین آلات (20 دقیقه)

     * نگهداری ماشین آلات (26 دقیقه)

     * مدیریت لوازم و پشتیبانی (25 دقیقه)

     * مدیریت مالی (20 دقیقه)

     * سیستم فرعی مدیریت ماشین آلات (26 دقیقه)

 

-  فصل چهاردهم (سیستمهای نگهداری راه ها) :

     * سیستم مدیریت رو سازی (23 دقیقه)

     * مروری بر سیستمهای مدیریت نگهداری راه (22 دقیقه)

     * استاندارد کردن روش نگهداری (24 دقیقه)

     * سیستمهای مدیریت نگهداری فرآیند برنامه ریزی کاری (24 دقیقه)

     * زمانبندی و نحوه صدور مجوزها در سیستمهای مدیریت نگهداری (21 دقیقه)

     * ارزیابی و تهیه گزارش کاری در سیستم مدیریت نگهداری (21 دقیقه)

 

-  فصل پانزدهم (تعمیر و نگهداری) :

     * مشکلات رایج در نگهداری و علل آنها (21 دقیقه)

     * کنترل ترافیک کارگاهی در زمان عملیات نگهداری (24 دقیقه)

     * تعمیر دست اندازها در روکش بتن آسفالتی (13 دقیقه)

     * تعمیر دست اندازهای روکشهای سطحی اجرا شده (14 دقیقه)

     * تعمیر درزها و ترکهای روکش آسفالتی (12 دقیقه)

     *تعمیر گود افتادگی ، شیار شدگی و موجها (14 دقیقه)

     * تعمیر اساس و زیراساس (16 دقیقه)

     *تسطیح و شکل دهی مجدد راههای خاکی و شنی (21 دقیقه)

     * شن ریزی مجدد (18 دقیقه)

     * شکل دهی مجدد شانه های خاکی و شنی (16 دقیقه)

     * ریختن مجدد مصالح در شانه های خاکی و شنی (19 دقیقه)

     * پاک سازی ماکانیزه نهرهای غیر مستقیم (19 دقیقه)

     * تمیز کردن سیستم کالورتها و حوضچه های رسوب گیر (16 دقیقه)

     * تمیز کردن و پاک سازی پلها (14 دقیقه)

     * تعمیر عرشه پلهای بتنی (18 دقیقه)

 

- فصل شانزدهم (تعمیر و نگهداری با قراردادهای پیمانی) :

     * کلیات (21 دقیقه)

     * دستورالعمل ها (20 دقیقه)

     * نظارت بر اجرای قراردادها (21 دقیقه)

 

دوستان عزیز می توانید هر فصل را بطور جداگانه نیز تهیه بفرمائید. برای این منظور از منوی سمت راست وارد قسمت آموزش راهسازی شوید.

 

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.